Centre Mèdic Esportiu

El creixent auge de certs esports amb exigència cardiovascular i el creixent nombre de participants en aquests, obliga als serveis de medicina de l’esport a oferir productes on s’afini molt en l’estat de salut de l’esportista, així com el seu potencial fisiològic.

Així doncs, proposem diferents tipus de revisions sota la denominació d’IRONTEST destinats a grups d’esportistes molt concrets: