Centre Mèdic Esportiu

Aquests tractaments segons la patologia es poden aplicar en forma de monoteràpia o combinant diversos d’ ells per a augmentar les possibilitats d’ èxit terapèutic. També es poden oferir en forma de Pack tant la monoteràpia como la politeràpia.